Parkering med Autocamper

Uden for campingplads begrebet 

Uden for campingplads begrebet falder parkeringsarealer til overnatning for fx autocampere m.fl. er ikke omfattet af campingplads begrebet. 

Det er altid kommunen, der skal vurdere om oprettelse af en parkeringsplads kræver nærmere planlægning.

Parkering af Autocamper med overnatning jævnføre campingreglementet

Parkering af Autocamper med overnatning jævnføre campingreglementet:
Uden for campingplads begrebet er autocamper parkeringsarealer til overnatning for f.eks  autocampere m.fl. ikke omfattet af campingplads begrebet.

Opmærksomheden henledes på, at vejmyndigheden/vejbestyrelsen – Herunder kommunalbestyrelsen hvad angår kommunale veje samt private fællesveje med tilhørende samtykke fra politiet kan vedtage lokale bestemmelser om hvor samt hvilken man kan parkerer med autocamper jævnføre færdselslovens § 92, stk. 1.

Lokale forhold kan afvige herunder f.eks vedtaget planlægning for et område samt evn. politi vedtægter. 

Planloven bygge- og anlægsprojekter

Det følger af planlovens § 13, stk. 2 at større bygge- og anlægsarbejder kræver udarbejdelse af lokalplan.

Hvorvidt anlæggelse af et parkeringsareal til autocampere er lokalplanpligtigt må i hvert enkelt tilfælde bero på en konkret vurdering af, om anlæggelsen vil medføre en væsentlig ændring i det bestående miljø.

Hvis parkeringspladsen ønskes placeret i et område der allerede er lokal- planlagt, må det undersøges om lokalplanen fastsætter bestemmelser om hvor der må etableres nye parkeringspladser samt  hvad en ejendom/ grundareal må anvendes til. Lokalplanen kan ikke fastsætte bestemmelser om hvilke typer af køretøjer, der må benytte parkeringspladserne. Vejbestyrelsen fastsætter dette sammen med politiet jævnføre standsnings- og parkeringsbekendtgørelse

Kommunen skal vurdere om etablering af en parkeringsplads vil stille krav om planlægning. Man bør rette henvendelse til kommunens planafdeling for nærmere dialog, man kan med fordel undersøge lokalplanlægning for et konkret område.

Et parkeringsareal placeret i f.eks landzonen, kan medføre krav om landzonetilladelse efter planlovens § 35 . Dette krav kan være gældende unset det ikke vurderes at være lokalplanpligtigt.

Det er kommunen som træffer afgørelserne til dette.

 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *